Слике руских уметника 1984 у години

ордиец Е. Я. (1952) «Ночь» 1984
Гордиец Е. ЈА САМ. (1952) «Ночь» 1984