Obrazy rosyjskich artystów 1937 roku

Колесников С. Ф., Церковь зимой, 1937 год
Kolesnikov S. FA., Kościół zimą, 1937 rok
Чернышёв Н. М., "Будущие химики (В школьной химической лаборатории)", 1937 год
Chernyshev, N. M., „Przyszli chemicy (W szkolnym laboratorium chemicznym)”, 1937 rok
Петр Кончаловский. Озеро Имандра. Осмоление сетей. 1937
Piotr Konczałowski. Jezioro Imandra. Żywica sieci. 1937
Петр Кончаловский. Натюрморт с капустой. 1937
Piotr Konczałowski. Wciąż życie z kapustą. 1937
Петр Кончаловский. Мурманск. Шхуны. 1937
Piotr Konczałowski. Murmańsk. Szkunery. 1937
Лебедев В. В., «Рабфаковка с портфелем» 1937
Lebedev V. W., „Miejsce pracy z portfolio” 1937