Obrazy rosyjskich artystów 1964 roku

Григорьев И. П., «Студентка» 1964 год
Grigoriev I. P., "Student" 1964 rok
Антипова Е., "Натюрморт с овощами", 1964 год
Antipova E., „Martwa natura z warzywami”, 1964 rok
Афонина Т., "Натюрморт с овощами", 1964 год
Afonina T., „Martwa natura z warzywami”, 1964 rok
Роженков А. К. (1925-2003) «На юге» 1964
Rozhenkov A. DO. (1925-2003) „Na południu” 1964
Зарецкий В. И. (1925-1990) «Мои хозяева. Жизнь прожить - не поле перейти» 1964
Zaretsky V. I. (1925-1990) „Moi panowie. Żyj życiem – nie idź na pole " 1964
Шемякин М. М. (1908–2003) «Полевые цветы» 1964
Shemyakin M. M. (1908–2003) „Polne kwiaty” 1964