Obrazy rosyjskich artystów 1967 roku

Титов К. А., "Вобла", 1967 год
Titov K.. I., „Vobla”, 1967 rok
Фомичев В. О. (1924-1992) «Волга» 1967
Fomichev V. O. (1924-1992) Wołga 1967
Отченашко Г. Ф. (1934) «После плавки» 1967
Otchenashko G.. fa. (1934) „Po wytopieniu” 1967
Зарецкий В. И. (1925-1990) «Твист» из цикла «Город» 1967
Zaretsky V. I. (1925-1990) „Twist” z cyklu „Miasto” 1967