Слике руских уметника 1983 у години

Обозненко Д. Г. (1930-2002) «КП» 1983
Обозненко Д. Д.. (1930-2002) «КП» 1983